Senin, 30 September 2013

"Kaki-5 Tanah Abang Boleh Berjualan Dua Minggu Lagi."